Sadnice Vinove Loze Kratošija

Grozd Vinove Loze Kratošija je srednje krupan, srednje rastresit i težine od 100 do 200 grama. Bobice su srednje veličine, crnoplave, okruglaste sa debelom pokožicom i bez tačkica. Plod je sa velikom količinom šećera u sebi i zadovoljavajućim procentom kiselina za kvalitetno vino. Čokot Vinove Loze Kratošija je veoma bujan, srednje otporan prema plamenjači i niskim temperaturama, otporniji prema pepelnici i sivoj plesni. Pogodna je za mešanje sa sortom Vranac i Prokupac za proizvodnju visoko kvalitetnog vina. Odgovaraju joj peskoviti i kameniti tereni i na većim nadmorskim visinama.

170rsd

Nema na zalihama