Podsticaji

Podsticaji za Razvoj Voćarskih Zasada

Voćarstvo kao vitalna grana poljoprivrede koja doprinosi ekonomskom razvoju i obogaćuje prirodu. U cilju podrške razvoju voćarskih zasada i podsticanju održive poljoprivrede Republika Srbija daje podsticaje za nove voćnjake i modernizaciju postojećih.

Subvencije za nabavku sadnica i materijala:

Ključni faktor uspešnog voćarstva je kvalitetan izbor sadnica. Subvencije koje se nude omogućavaju poljoprivrednicima da nabave voćne sadnice najvišeg kvaliteta. Ovaj tip subvencije omogućava da voćnjak ima zdrav oslonac.

Pravo na podsticaje imaju:

1) Fizičko lice (nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva)
2) Preduzetnik
3) Pravno lice (privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.)

Potrebna površina:

1) od 0,05 ha do 2 ha – zasad šumske jagode
2) od 0,1 ha do 5 ha – zasad jagodičastog voća i zasad hmelja
3) od 0,2 ha do 10 ha – zasadi jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka

Bitne informacije o subvencijama:

Zasad se može nalaziti na više parcela ali parcele moraju biti jedna pored druge i da čine celinu.
Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije(50-65% podsticaja bez poreza), zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Maksimalni iznos podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 17. jula do 17. avgusta 2023. godine, zaključno, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu 2023. godine, u periodu od 17. jula do 15. septembra 2023. godine.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na subvencije

Bitne datoteke koje Vam mogu pomoći oko subvencija.

Kliknite na naziv dokumenta ispod da bi otvorili.