Stubaste Sadnice Voća Kruška Crvena Dekora

Plod Stubaste Kruške Crvena Dekora je srednje krupan. Pokožica je tvrda i crvene boje. Meso je žute boje. Plod je pogodan za čuvanje preko zime. Stablo Stubaste Kruške Crvena Dekora je srednje bujno, visine od 2,5 do 4 metra, zahteva zelenu rezidbu u toku leta (skraćivanje bočnih grana na 30 do 50cm od stabla, ali bočne grane kraće od 30 do 50 cm se ne seku). Rastojanje sadnje je od 1 do 1,5 metra.

300rsd

Nema na zalihama