Sadnice Vinove Loze Kadarka

Grozd Vinove Loze Kadarka je srednje krupan, blago rastresit, težine od 150 do 300 grama. Bobice su tamno plave do tamno sive boje sa krupnijom semenkom i osrednje količine šećera. Ranije je korišćena kao stona sorta i kao vinska sorta. Čokot Vinove Loze Kadarka je bujan, osetljiviji na pepelnicu ali otporan na sve ostale bolesti, pogodan za gajenje na kamenitim i peskovitim terenima, takođe je pogodan za gajenje i na većim nadmorskim visinama. Pokazala je neotpornost na sivu plesan i srednju otpornost na pepelnicu i plamenjaču. Zadnjih godina se vraća za sadnju na okućnicama i vikendicama na brdovitim osunčanim terenima.

170rsd

Nema na zalihama