Sadnice Oraha Domaći

Domaći Orah postoji u više sorti, kod njih selekciju vrši priroda. U zavisnosti od genetike koju nasledi može da varira u rodnosti, krupnoći i tvrdoći plodova. Stablo je veoma bujno, samooplodno, kasnije prorodi u odnosu na kalemljene sorte, od četvrte do šeste godine ali je lepo razranato, veoma otporno na bolesti i dugotrajo.

300rsd600rsd

Vreme sazrevanja: Početak oktobra
Oprašuje je: Samooplodna
Šifra proizvoda: - Kategorija: