Sadnice Badema Teksas

Plod Badema Teksas je krupan. Jezgro je odlične popunjenosti. Stablo Badema Teksas je srednje bujno, samooplodno, osetljivije na mrazeve ali veoma dobre rodnosti.

300rsd

Nema na zalihama